Skip to main content

PDG Good Practice Network

Ar 28 Mawrth 2019, byddwn yn cynnal ein 'Rhwydwaith Arfer Da GDD' cyntaf gyda ffocws ar Ymgysylltu â'r Rhieni a'r Gymuned. Bydd chwe ysgol yn arddangos eu gwaith ac yn rhannu eu profiadau a'u syniadau da ar gyfer ymgysylltu â rhieni a’r gymuned. https://www.eventbrite.co.uk/e/rhwydwaith-arfer-da-gdd-ymgysylltu-a-rhieni-ar-gymunedpdg-good-practice-network-parental-and-tickets-56044660087

 

On the 28th March 2019 we’ll be hosting our first ‘PDG Good Practice Network’ with a focus on Parental and Community Engagement. Six schools will be showcasing their work and sharing their experiences and ideas for good parental and community engagement. https://www.eventbrite.co.uk/e/rhwydwaith-arfer-da-gdd-ymgysylltu-a-rhieni-ar-gymunedpdg-good-practice-network-parental-and-tickets-56044660087